Polityka prywatności

Administrator danych
Administratorem danych osobowych oraz zarządzającym Serwisem jest firma "Radosław Kłos", posługująca się numerem NIP 5842827263, posiadająca siedzibę pod adresem ul. Heweliusza 11, lok. 811, 80-890 Gdańsk.
Adres kontaktowy do celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych: rodo@klos.dev.
Zbierane dane
Podczas korzystania z Serwisu mogą być zbierane dane takie jak adres IP, czas nadejścia zapytania do serwera oraz podstawowe dane o przeglądarce. Zakres w.w. danych wynika bezpośrednio z protokołu HTTP wykorzystywanego przez przeglądarkę internetową do uzyskania dostępu do strony.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zapisywany jest adres email, imię, nazwisko lub pseudonim oraz wszelkie inne dane, dobrowolnie podane przez użytkownika, w treści formularza.
Przechowywanie danych
Zebrane dane zapisywane są na serwerach firmy "ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara" S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198 33-100 Tarnów NIP: 8733250257 REGON: 122662465, która to świadczy usługi hostingowe na rzecz podmiotu odpowiedzialnego za Serwis.
Cel zbierania danych
Zarządzający Serwisem przetwarza dane osobowe, zbierane przy pomocy formularza kontaktowego, w celu późniejszego nawiązania kontaktu z użytkownikiem i wysłania mu odpowiedzi na jego zapytanie.

Zarządzający Serwisem przetwarza także dane osobowe użytkowników w zanonimizowanej formie (z wyjątkiem danych zbieranych przy pomocy formularza kontaktowego) do celów statystycznych. Zanonimizowana forma oznacza, że zebrane dane w żaden sposób nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

Dostawca usług hostingowych wykorzystuje dane do celów sprawnego zarządzania infrastrukturą serwerową (więcej informacji tutaj w sekcji "Logi serwera": https://www.mydevil.net/regulaminy-i-dokumenty,23.html).
Prawa użytkownika
Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich modyfikacji jak i może zażądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Użytkownik ma także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na sposób przetwarzania jego danych.